Naše webové stránky používají cookies pro snadnější procházení webu a pomáhají nám ke zkvalitnění obsahu a nabídek. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Způsob přístupu ke cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

Odmítnout vše můžete zde.


Ochrana osobních údajů - zásady a podmínky
 1. Podnikatel Roman Marks – ROMACO, se sídlem Dvořákova 668, 509 01 Nová Paka, IČ: 46468935, (dále jen „prodávající“ nebo „správce“ či „provozovatel“) zpracovává v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR) - dále jen „Nařízení“, a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, následující osobní údaje Kupujícího (Uživatele):

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu (případně adresy - fakturační a doručovací)
 2. Výše uvedené osobní údaje (dále jen OU) je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a Prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování OU umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování OU je za výše uvedeným účelem po dobu 5 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů Správce.

 3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být Kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej Kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

  Dále mohou být Kupujícímu také zasílány informace o technických poruchách či změnách nebo výzvy k úhradě (jakož i upozornění po splatnosti) a podobné výzvy nebo upozornění - oprávněný zájem Správce.

 4. Zpracování OU je prováděno přímo Správcem osobních údajů (Provozovatelem). OU pro tohoto Správce však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Poskytovatel řešení Eshop-rychle, provozovaného společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
  • Poskytovatel hostingových služeb WEDOS Internet, a.s., sídlem Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou
  • Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
  • Účetní kancelář - GSE spol. s.r.o., Parkány 171, 547 01 Náchod
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

  Správce zároveň prohlašuje, že osobní údaje chrání v maximální možné míře a svých technických možnostech a nikomu třetímu je neprodává (neobchoduje s nimi). Dále také to, že nesbírá a nepožaduje citlivé osobní údaje (údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci apod.). Stejně tak to, že osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU (v případě, že by tomu tak bylo nezbytně nutné v rámci určité smlouvy/objednávky, vždy jen s výslovným souhlasem zákazníka).

 5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu OU, jelikož tuto povinnost dle GDPR z podstaty své hlavní činnosti nenaplňuje. K dotazům nebo žádostem spojeným s osobními údaji, je možné kontaktovat tedy přímo Správce OU zde: ice@romaco.cz.

 6. Správce OU, jakožto Provozovatel tohoto webu, užívá technologie souborů cookies, které jsou zde užity za účelem:

  • analýzy návštěvnosti webu (anonymní/statistická)
  • základní funkčnosti webových stránek - technická povaha

  Soubory cookies
  "Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky ukládány na pevný disk počítače Uživatele. Tyto webové stránky používají cookies pro snadnější procházení webu a pomáhají nám ke zkvalitnění obsahu a nabídek. Používáním našich stránek Uživatel souhlasí s ukládáním souborů cookies na svém počítači / zařízení.


  Provozovatel zároveň prohlašuje, že pomocí cookies nesleduje osobní údaje Uživatele, ani nepoužívá cookies k účelům reklamy, mailových nabídek ani jiných, které si sám Uživatel nevyžádal. Tyto cookies mají jen technickou povahu, která slouží ke správné funkčnosti www stránek Provozovatele. Web také používá službu Matomo (Piwik) - tyto cookies jsou využity pouze pro generování anonymních statistik návštěvnosti stránek (neukládají citlivá ani osobní data).


  Nastavení použití cookies si může každý Uživatel změnit v nástrojích konfigurace svého internetového prohlížeče. Pokud si Uživatel zablokuje všechna cookies, nebude moci plně využít některé funkce těchto stránek a jejich obsah se nemusí zobrazovat korektně. Provozovatel tedy doporučuje nechat soubory cookies z jeho stránek ukládat, neblokovat je.

 7. V souladu s předpisy na ochranu osobních údajů máte tato práva:

  • zrušit kdykoliv udělený souhlas pro zasílání obchodních sdělení, pro účely diskuzí/příspěvků, pro funkci Hlídací pes či jiných svobodně udělených souhlasů podobného typu,
  • vznést námitku proti zpracování OU na základě oprávněného zájmu Správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše OU zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto OU - výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy Správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných OU,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 8. Závěrečná ustanovení

  • Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, případně kombinace informací, vedoucí k identifikaci konkrétní fyzické osoby.
  • Hlavní činností našeho podnikání není zpracovávání těchto dat (OU). Důvodem k těmto úkonům je především vlastní obchodní a technická činnost firmy a plnění smluvních závazků, nikoliv monitorování, cílené shromažďování dat nebo profilování zákazníků.
  • Poskytnutí OU za účelem uzavření smlouvy je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.
  • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická, organizační a bezpečnostní opatření k ochraně poskytnutých OU.
  • Nahodilý přístup mohou za určitých okolností mít administrátor webových stránek nebo osoba zodpovědná za servis informačních technologií (IT) nebo za servis software (SW) firmy. V těchto omezených případech se rozhodně ale nejedná o předávání OU pro jejich další zpracování (není to účel nebo záměr těchto IT/SW služeb).
  • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit/upravit, např. z důvodů legislativních změn či jiných zákonných nařízení.

  Tato ustanovení a podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018.